Voor een ordelijk verloop van alle competities geldt voor alle competities van Zuydlan een standaard reglement. Dit reglement kan worden aangevuld door extra reglementen, deze staan dan vermeld in het competitie-overzicht.

  Arbitrage en competitiebeheer

  • Elke competitie wordt overzien door één compo-admin (CA) en één of meer assistenten. Zij zullen aan het begin van de competitie en alle rondes/sessies duidelijk kenbaar gemaakt worden.
  • De assistenten voorzien de CA van informatie en ondersteunen hem/haar bij het goed verloop van de competitie. Zij mogen ook zelfstandig beslissingen nemen.
  • Alle geschillen waarin deze regels of het algemeen reglement niet in voorzien worden beslist door de CA. Een CA mag ten alle tijden naar eigen inzicht afwijken van de reglementen als de situatie dit vereist.
  • Beslissingen van assistenten kunnen worden aangevochten bij de CA. Deze zal hetzij de beslissing ondersteunen danwel intrekken en/of een aangepaste maatregel nemen.
  • Tegen een beslissing van de CA is geen beroep mogelijk.

  Voorwaarden voor deelname competitie

  Voor deelname aan een of meerdere competities moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

   • Je moet een geldig ticket hebt voor het evenement
   • Je gegevens moeten correct in ons systeem zijn vastgelegd via de website (Naam, username, plaats in de zaal)
   • Jij of je team is aangemeld via het tournament-systeem op onze website
   • Je moet een legale versie van de te spelen game gebruiken (dit dient op verzoek aangetoond te worden). Dit geldt voor alle deelnemers in een team.

  Tijdens de competities

  • Dien je op tijd (15 minuten) fysiek aanwezig te zijn bij aanvang van rondes of sessies. De crew spant zich in een tijdschema vooraf bekend te maken, maar door onvoorziene omstandigheden kan de planning altijd wijzigen.
  • Moet je jezelf op verzoek altijd kenbaar kunnen maken aan de CA of zijn/haar assistenten.
  • Dient er één deelnemer aangewezen te worden als captain. Deze deelnemer is het aanspreekpunt voor de CA, geeft standen door en is algemeen verantwoordelijk voor zijn/haar team.
  • Is het niet toegestaan om enig hulpmiddel te gebruiken/gedrag te vertonen wat een oneerlijke voorsprong van jou als deelnemer of team oplevert t.o.v. andere teams. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
  o   Software, hacks en andere exploits in de te spelen game (aimbots, counters etc.)
  o   Spieken, af (laten) kijken of andere uitwisseling van informatie over de huidige ronde of sessie met toeschouwers of niet-deelnemers.
  o   Voordoen als andere deelnemers/teamleden
  o   Andere hulpmiddelen die niet in deze lijst omschrijven zijn maar naar mening van CA of zijn/haar assistenten een oneerlijk voordeel oplevert voor jou of je team.
  • Dien je gelijk de CA of zijn/haar assistenten te informeren bij onregelmatigheden danwel problemen bij het spelen van de huidige ronde of sessie.
   • Wanneer problemen of onregelmatigheden pas na de gespeelde ronde of sessie gemeld worden, ligt de beslissing om hier nog actie op te ondernemen bij de CA.

  Bij overtreding

  Als een CA of een van zijn/haar assistenten een overtreding van het reglement vast stelt kan de CA een of meerdere van de volgende maatregelen nemen:

  • Er kan puntenvermindering worden aangebracht in je score
  • Jij en/of je team kan gediskwalificeerd worden van deze en andere competities
  • Bij ernstige overtreding kan de toegang tot het evenement en toekomstige edities worden ontzegd conform het algemeen reglement.
  © 2021 ZuydLANHeerlen. All Rights Reserved.